Hozzászólási szabályzat

 1. Szolgáltató a Fórumok és Blogok tartalmát nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, a Felhasználó köteles gondoskodni a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hackertevékenységeket is – a Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
 2. A Felhasználó az általa választott felhasználónéven ír, róla személyes információ nem jelenik meg.
 3. Egy Felhasználó egy napon, illetve azonos témában 50 hozzászólást tehet.
 4. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Személyes Adatvédelmi Tájékoztató és a Hozzászólási Szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 5. Tilos
  1. trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  2. személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen amely egy másik felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
  3. olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
  4. személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
  5. obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  6. olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok) ;
  7. olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportja) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
  8. a moderátorok döntését felülbírálni, és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
  9. szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, off-topic, script hozzászólások);
  10. szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely Szolgáltatással kapcsolatban;
  11. más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve);
  12. más felhasználói fiókot használni (például családtagokét vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
  13. vállalkozások termékeit, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
  14. bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;
  15. a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra irányuló felhívást tenni.
 6. Csak az arra kijelölt helyen és a jelen szabályzatban meghatározott módon szabad
  1. eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
  2. politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
  3. olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.
 7. A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.
 8. A Fórumok és Blogok működésével kapcsolatban részletes információkat a Moderálási Alapelvekben talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alább részletezett gyakorlatot!