Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Férfiak Klubja Felhasználási Feltételek

 1. A felhasználási feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Férfiak Klubja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Zay utca 3., Cg 01-09-993640, a továbbiakban Férfiak Klubja Nonprofit Kft./Szolgáltató) által üzemeltetett Férfiak Klubja (http://www.ferfiakklubja.hu/ oldalon elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy FK), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.
  2. A Szolgáltatás operatív bonyolítását a Szolgáltató megbízott partnere a New Age Ügynökség Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 52 III/1 Cg.: 01-09-711248) továbbiakban mint Megbízott segíti.
  3. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Férfiak Klubja Kft. bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
  4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Felhasználási és Adatvédelmi Szabályzat (http://ferfiakklubja.hu/adatvedelem) a Szabályzat részét képezik, és kötelezőek minden Felhasználóra.
 2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
  1. A Szolgáltatás célja a felhasználók közösségformáló kommunikációra és közös vagy többségi vélemény kialakítására való motiválása és ezen folyamatok segítése a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben olyan témakörökben, amelyek iránt a Felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. Célja továbbá, hogy a Felhasználók számára a Szolgáltató által szervezett programokat elérhetővé tegye, azokon a részvételt díjfizetés ellenében a szabad helyek függvényében biztosítsa, valamint hogy a Szolgáltató termékeit a Férfiak Klubja webáruházában (továbbiakban Webáruház) online megvásárolhatóvá tegye. A Webáruházban történő vásárlást jelen felhasználási feltételek 8. pontja szabályozza.
  2. A Szolgáltatás egyik eleme a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; a társadalmi párbeszéd alapját képező TÉMATÉRKÉP csempéi (továbbiakban: Fórum) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb. A szolgáltatás jellegének megfelelően a tartalmak és információk nem a Szolgáltató véleményét tükrözik, nem a felhasználók tájékoztatását szolgálják, nem az ott közöltek változtatás nélküli befogadását és használatba ültetését célozzák. A Szolgáltató által nyújtott tartalmak a kifejezetten provokatív gondolatok által, azok támogatásán vagy megvitatásán keresztül a felhasználók kommunikációját hivatottak segíteni, a felhasználók közösségi véleményének kialakítását célozzák.
  3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  4. A Szolgáltatás eleme továbbá a Férfiak Klubja támogatásának és kapcsolódó termékeinek online módon történő értékesítése a Férfiak Klubja weboldalának webáruházán keresztül.
  5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak fizetett hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (linkek) kizárólag a Felhasználók széles körű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.
 3. A regisztráció
  1. A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználónevet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek és a Személyes Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte. A regisztrációs ürlapon a Hírlevélre történő feliratkozás is elérhető.
  2. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.
  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
  4. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról a Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel. A keletkező információkat és adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint biztonságosan kezeli.
  5. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető hozzászólások, cikkek, levéltartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám, spam, illetve ál-levélküldés céljára nem használja.
  6. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével, valamint a Felhasználó profiljába történő utolsó belépését követő 2 év elteltével.
  7. Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
 4. Az egyes szolgáltatások

Férfiak Klubja TV

A Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tesz különböző mozgóképi tartalmakat webes felületen használható, beágyazott videó lejátszó alkalmazás segítségével. A Felhasználó az egyes témakör szerint kialakított kategóriákon belül a menüsorból kiválasztva indíthatja el az egyes videókat. A mozgóképi tartalom kapcsán lehetőség van a lejátszás megszakítására, ismételt elindítására, illetve a videó ismételt lejátszására, a hangerő szabályozására és a videó teljes képernyőn történő megtekintésére, a videó megosztására, a tartalomhoz való hozzászólásra, vitára.

Hírlevél

A Felhasználó nevének, e-mail címének megadásával regisztrációtól függetlenül feliratkozhat a Hírlevél fogadására. A Felhasználó adatai megadásakor szükséges, hogy elfogadja a Szolgáltató felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott elektronikus elérhetőségre a Szolgáltató hírlevelet küldjön.  A Hírlevél reklámot is tartalmazhat. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

Felhasználó által generált tartalmak (Fórumok, Hozzászólások, Cikkek)

A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználási és Adatvédelmi Szabályzat (http://ferfiakklubja.hu/adatvedelem) keretei között írásokat, konstruktív vitára buzdító provokatív gondolatokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; videókat, filmeket, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználói Tartalmak közzétételének általában feltétele a Weboldalon történő regisztráció. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Hozzászólási Szabályzat (http://ferfiakklubja.hu/adatvedelem) tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el! A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Hozzászólási Szabályzatban rögzített moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Hozzászólási Szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról vagy regisztrációja törléséről. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon.
A Szolgáltató felületet biztosít arra, hogy a felhasználó a véleménynyilvánítás egyik formájaként a Csemperendszeren meghatározott témákban cikkeket küldjön be az FK szerkesztőségébe. Cikket küldeni a cikk@ferfiakklubja.hu e-mail címre lehet. A cikk beérkezése után az adott tartalmat 1 héten belül lektoráljuk, és értesítést küldünk a felhasználónak, hogy a cikke megjelenhet-e a weboldalon. A cikk megjelenésének ideje minden esetben szerkesztői döntés, a megjelenésről szintén értesítést küldünk a felhasználónak.
A Felhasználói Tartalmak feltöltése és beküldése önkéntes. A Felhasználói Tartalom feltöltője jelen Felhasználási feltételek elfogadásával és a Tartalom feltöltésével egyidejűleg hozzájárul, hogy az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. minden olyan szerzői jogi védelem alá tartozó anyag vonatkozásában, amelyet a Felhasználó az oldalra feltölt vagy a fenti e-mail címre beküld, és ezáltal gyakorolja a Szjt. 26. § (8) bekezdésében szabályozott módon történő nyilvánossághoz közvetítést, területileg, időben és a felhasználás terjedelme tekintetében korlátlan, visszavonhatatlan felhasználási jogot enged az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. részére. A feltöltő a feltöltéssel vagy beküldéssel az őt bármilyen jogcímen megillető szerzői jogi díjazásról kifejezetten lemond, és semmilyen díjazást nem követelhet. A jelen szabályzat elfogadásával a Felhasználó jogot enged az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. részére az alkotások tetszőleges példányban való többszörözésére, a többszörözött példányok és eredetik felhasználására, kiadására, terjesztésére, illetve bármely egyéb módon való felhasználására. A felhasználási jog kiterjed az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, bármely más jellegű módosításra – ide értve a hibák kijavítását is. Az átengedett jogok nem érintik a feltöltőnek a műre vonatkozó elidegeníthetetlen szerzői jogait.

A feltöltő szavatol azért, hogy az alkotásokon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Szolgáltató felhasználási jogát korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben harmadik személyt a Szolgáltatóval szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Szolgáltatóval szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem érvényesíthető. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót minden harmadik személy jogából eredő igénnyel szemben mentesíteni, minden ebből eredő kárt és elmaradt hasznot köteles teljes körűen és korlátlanul megtéríteni a Szolgáltató részére.

A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek; mozgóképek stb.). E tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

 1. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
  1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
  2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető és keletkező összes tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
  3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Férfiak Klubja http://www.ferfiakklubja.hu/ aloldal közvetlen (deep) linkje
  4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.
 1. Felelősség
  1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hackertevékenységek).
  2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.
  4. A Szolgáltatás használatáért, az információk felhasználásáért, való életbe ültetéséért – ideértve nem kizárólagosan a Szolgáltató és a közösség tagjai által generált mindennemű tartalmat és információt, a Felhasználó által, illetve a regisztrált felhasználók által küldhető belső üzeneteket, a profilban feltüntetett információkat és/vagy képeket – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szolgáltató és a közösség tagjai által nyújtott tartalmak, információk és szolgáltatások felhasználása, való életbe ültetése kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik.
  5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 2. Adatvédelem
  1.  A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Felhasználási és Adatvédelmi Szabályzat (http://www.ferfiakklubja.hu/) rendelkezik.

Moderálási Alapelvek

A jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

 1. A moderátorok: A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül, hogy valamely felhasználót szankcionálni szükséges, valamint hogy a Szolgáltató vagy meghatalmazottja jogi eljárást indítson. A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Több témát érintő, kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes Weboldalra vonatkozóan. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok hozzászólást csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú hozzászólás(oka)t, illetve topiko(ka)t kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes témákat, illetve egyes hozzászólásokat töröljenek. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@ferfiakklubja.hu. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket. A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely fórumot megtekinthetik. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.
 2. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző hozzászólások: A moderátorok elsősorban a felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra hivatkozik, vagy abból idéz. Az egyes tilalmak részletesen:
  1. Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata. Az, hogy egy hozzászólás trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében, a felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembevételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is, a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak, kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is. Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek olyan hozzászólásokat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmas lehet arra, hogy másokban rossz érzést keltsen, vagy ha azonos tárgyban több felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják.
  2. A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások jó hírnevének sértésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem. A fórum nem a megfelelő színtér arra, hogy a felhasználók személyes üzeneteket küldözgessenek és ügyeket intézzenek, így mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan tartalom, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint szankcionálunk minden típusú személyeskedést: az összes aktív fél átmeneti időtartamra kitiltásra kerül a topikról, függetlenül attól, ki kezdeményezte a vitát. A tiltás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján. Közszereplők említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.
  3. Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás elhelyezése vagy ilyen tartalom használatára a felhasználók buzdítása tilos. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ – ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti (a továbbiakban: Jogosult), kérheti a szolgáltatótól a tartalom azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.
  4. Személyes adatok (telefonszám, e-mail cím, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezése) még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is. Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható. Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy, akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálatára, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, se nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan üzenet mérlegelés nélkül törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja. A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg. A „nick”-ek mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a felhasználók védelme érdekében. Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél.
  5. Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése még az arra kijelölt helyen sem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalom. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topik témáját is figyelembe veszik intézkedéseikkor. Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést vagy bűncselekményt valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, ill. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül, a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.
  6. Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok). Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon (legyen az fórum, blog), a Szolgáltató – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg. Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:
   • gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok vagy bármely, hasonló hatású szerek;
   • dohánytermékek;
   • hamis vagy hamisított termékek (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amelyek félrevezethetik a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
   • termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
   • lopott vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;
   • emberi vagy állati szervek, szövetek;
   • fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.);
   • vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal hirdetnek;
   • üdülési csekkek;
   • olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;
   • régészeti leletek;
   • postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
   • kitöltetlen garancialevelek, igazolványok és igazolványérvényesítő címkék;
   • aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
   • hamisítványok, hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető termékek;
   • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
   • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
   • közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
   • diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukhoz történő segítségre vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
   • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
   • olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);
   • szexuális szolgáltatás.
  7. Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely a Szolgáltató (vagy annak vállalatcsoportja) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti: A Szolgáltató elvárja a felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.
  8. A moderátorok döntésének felülbírálata és a törölt hozzászólások bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele: rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza, ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.
  9. A szolgáltatás szándékos hátráltatása (pl. flood, off-topic, script): Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró vagy témán kívüli („off-topic") hozzászólások. Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.). Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen. A véletlen flood is szankcionálásra kerül, amennyiben több alkalommal fordul elő. A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a felhasználó hozzáférését, nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy felhasználók csoportját. Ez vonatkozik, de nem korlátozott a következőkre: botok, makrók stb.
  10. A többi felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban: bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is megvalósíthat (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy felhasználó szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.
  11. Más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően: Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető felhasználónak.
  12. Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jó hírnevének megsértése: A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is. A jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel. Mind a jó hírnév, mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladatuk vizsgálni a véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, ha egy hozzászólás valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásának vagy magának a vállalkozásnak a lejáratására, becsmérlésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.
  13. Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni: Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk); a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk); a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény); a reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Reklámtörvény); a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejáték törvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
  14. A Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni tilos: Amennyiben egy felhasználó nem elégedett a Szolgáltatásokkal, saját belátása szerint dönt, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban erre a többi felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat az üzemeltető jó hírnevében, általános megítélésében, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen hozzászólások esetén közbelépnek.
 3. A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozottan és a többi topiktól jól elkülönült helyen tehetők az alábbi tartalmú hozzászólások:
  1. A Hozzászólás szolgáltatás nem használható közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására, és csak az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben. Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a hozzászólás törlését követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.
  2. Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak a politikai témájú topikokban szabad, és oly módon, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. A politikai tartalmú anyagok esetében a Szolgáltató csak a jogszabály által kötelezően előírt moderációt biztosítja, ezért a Felhasználóknak különösen körültekintően és felelősen, a tartalom céljait és a kulturált netes eszmecsere szabályait messzemenőkig figyelembe véve kell megfogalmazniuk hozzászólásaikat. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a politikai témában indult topik(ok) hozzáférését megszünteti, az új topik indítását belátása szerint bünteti.
  3. A Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért a moderátor ezen szabály megsértése esetén a Felhasználót törli.
 4. Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A Szolgáltató mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A Weboldal megtekintésével Ön és a Szolgáltató távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Szolgáltató részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

A Szolgáltató az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Szolgáltató bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Szolgáltató személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz forduljon.

A Weboldal egyes részei ún. „cookie”-kat használnak – kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kkal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com/ címen találhat.)

A Weboldalon a számítógépek internetcímei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve a Szolgáltató statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók, és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Webáruház

A ferfiakklubja.hu/shop  webáruházban történő valamennyi vásárlásra az alábbi szerződéses feltételek az irányadók:

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A Felek közötti jogviszonyra, az elektronikus úton leadott megrendelésre és a szerződésre a magyar jog az irányadó.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webáruház felületén vásárló személy (továbbiakban Vásárló) lehet a Férfiak Klubja regisztrált Felhasználója, de vásárolhat regisztráció nélkül vendégként is.

Vásárló a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A webáruházban megvásárolható termékek:

Fizikai termékek: logózott tárgyak, könyv

E-termékek: Rendezvénybelépők, letölthető audiovizuális tartalmak, tréningek, egyszeri támogatás

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlap felületén elhelyezett képek eltérhetnek a valóságtól, ezért a termékek mellett elhelyezett kép kizárólag illusztráció.

1, A webáruházban történő vásárlás:

A Webáruházban érvényes Férfiak Klubja regisztrációval, vagy vendégként lehet vásárolni. A vásárlás során a regisztrációkor bekért adatokon kívül további adatok megadására is szükség van a sikeres tranzakció lebonyolítása végett. (számlázási adatok, kiszállítási cím)

2, A megrendelés menete:

A Webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a Vásárló számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat a Webáruházban.

Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba teszem” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába.

Amennyiben egyetlen terméket szeretne gyorsan megvásárolni, átlépheti a kosár funkciót és a „gyorsvásárlás” gomb segítségével rögtön a fizetéshez navigálhat.

A Vásárló a kosár tartalmát Webáuház jobb oldali menüjében megtalálható "Kosár" ikonra klikkelve bármikor ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosarába tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt a termék melletti mennyiségválasztó gomb nullázásával, vagy frissítheti kosarának tartalmát. Egyes termékeknél lehetősége van a Vásárlónak arra, hogy a termék megadott paraméterei közül válasszon.

Ha a vásárló a „Tovább a fizetésre” gombra kattint, akkor a pénztár oldalra érkezik. Ha van regisztrált fiókja és még nem regisztrált be itt megteheti. Ha a Vásárló vendégként vásárol a rendszer elkéri tőle a tranzakció lebonyolításához szükséges adatokat. A fizetés folytatásához a rendszer megkéri a Vásárlót, hogy a korábban megadott számlázási és szállítási címét hagyja jóvá, vagy igény szerint változtassa meg. Itt a pénztár oldalon választhat a vásárló a fizetési módok közül. A termékek vételárának kiegyenlítése utánvéttel, vagy bankkártyás fizetéssel lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló átirányításra kerül a pénzügyi szolgáltató oldalára, ahol fizetni tud bankkártyájával. A fizetés sikerességéről, vagy sikertelenségéről az oldalon tájékoztatást kap a Vásárló. Ezután a Szolgáltató e-mailben elküldi a Vásárlónak rendelése megerősítését.

Ha a Vásárló mindent rendben talált az összegző felületen, akkor a megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen Felhasználási Feltételeket. Amennyiben ezt nem teszi meg, megrendelését elküldeni nem tudja.

A „Megrendelés elküldése” gombbal elküldésre kerül a Vásárló megrendelése és Szolgáltató hamarosan a megadott e-mail címen értesítést küld, és a megrendelést visszaigazolja. A rendelés feladása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3, Adatátviteli hibák javítása:

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában ("Személyes adataim" menüponton belül), akár a megrendelési felületen, a kosár ikonnal jelzett vásárlói kosárban javíthatók (pl. termék törlése a kosárból a termék melletti mennyiségválasztó gomb nullára állításával). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4, Termékek vételára:

A termékek vételára bruttóban, vagyis az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF „Kiszállítás” pontjában tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban kerül meghatározásra.

5, Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail nem a 48 órán belüli visszaigazolásnak és az ajánlat elfogadásának minősül, kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

Ez az email tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt terméket, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Szolgáltató a megrendelés feldolgozását követően azonban 48 órán belül, a Vásárló részére egy 2. emailben (külön elfogadó email) visszaigazolja a megrendelésének teljesíthetőségét.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló 2. e-mailt.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6, Fizetés

Bankkártyával az OTP Simple rendszerén keresztül: A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet az OTP Simple Online Fizetési Rendszeren keresztül, Visa (Verified by Visa), Master Card (Master Card Secure Code) és Maestro kártyákkal. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 256 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

Amennyiben a vásárló ezt a fizetési módot választja, azzal egyben az alábbiak szerint nyilatkozik:

Elfogadom, hogy a Férfiak Klubja Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Zay utca 3.) által a ferfiakklubja.hu/shop  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Utánvéttel: Fizikai termékek esetén, a termék vételárát és a szállítás díját készpénzben kell a futárnak a termék átvételekor átadni.

7, Számla és bizonylat

Szolgáltató a megrendelt fizikai termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően a Vásárló részére, a kifizetés igazolására e-számlát küld a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft.) szolgáltatásán keresztül.

Az egyszeri támogatás megvásárlása egyben támogatási szerződésnek minősül a felek között.

E-termékek megvásárlása után a Szolgáltató a termék összegéről a kifizetés igazolására e-számlát küld a Vásárló részére a Számlázz.hu. szolgáltatásán keresztül.

8, Kiszállítás, termékek átvétele

Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni, e-termék esetén letölthető formátumban a Vásárló rendelkezésére bocsátani. Vásárló pedig köteles a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni, vagy a megadott elérési útvonalon letölteni.

Kiszállítási határidő fizikai termékek esetén

Kiszállítást minden hétköznap 08.00 - 17.00 h között teljesíti a Szolgáltató.

A termékek kiszállítási általános határideje 2-5 munkanap. A várható kiszállítási időpontjáról a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

A terméket tartalmazó küldemény feladásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti Vásárlót.

Szállítási határidő e-termékek termékek esetén

A rendelés visszaigazolásától számított 24 óra

Kiszállítás módja fizikai termékek esetén

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között történik.

Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. A Szolgáltató küld Vásárlónak a kiszállítás előtti munkanapon e-mailben értesítést a csomag futárnak való átadásról.

Ha Vásárló a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a Vásárló által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Vásárlónak lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 2 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár összesen háromszori kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 3. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a Szolgáltató törli a Vásárló megrendelését, a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltató részére, aki jogosulttá válik arra, hogy a visszaszállított termékeket tovább értékesítse.

Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja a Szolgáltató a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát a Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

A Vásárló az átvétel során köteles a csomagot megvizsgálni, és ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy - saját elbírálása alapján - ne minden rendelést szolgáljon ki olyan esetben, ha ugyanazon címről két vagy több alkalommal is visszaviszi a Szolgáltató részére a futár a csomagot, mert a Vásárló nem tartózkodott a megadott címen vagy visszautasította az átvételt.

Szállítás módja e-termékek termékek esetén

Letöltés útvonalának megadása

Kiszállítás díja

A kiszállítás költségét, minden esetben egyedileg kalkulálja a rendszer az optimális árképzés érdekében, így azt pontosan a Vásárló a fizetési folyamat, második állomásaként láthatja, miután a szállítási címet megerősítette. Ehhez szükséges a terméket kosárba tennie, de bármikor törölheti onnan, miután a rá vonatkozó szállítási díjról tájékozódott, a termék kosárba helyezése nem jelenti, hogy a terméket a Vásárlónak kötelezően meg kell vásárolnia.

Személyes átvétel

A Vásárló megrendelését személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban.

9, Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

A rendezvénybelépők és tréningek megvásárlásával a Vásárló a tranzakciót teljesítettnek tekinti (a saját nyomtatású, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek). A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken Elállási Nyilatkozat keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

10, Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vásárló köteles az árut az annak megérkezését követő lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni és köteles az Eladót az áruk hiányosságról illetve hibáiról a hiba felfedezése után késedelem nélkül értesíteni. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a . pontban meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával, aki jelen esetben a Szolgáltató szemben gyakorolhatja.

A gyártó vagy Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

Szavatossági és jótállási igényeit a Vásárló az alábbi címen érvényesítheti:

Név: Férfiak Klubja Nonprofit Kft.

Cím: 1037 Budapest, Zay utca 3.

E-mail: webshop@ferfiakklubja.hu

11, Panaszügyintézés

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Férfiak Klubja Nonprofit Kft.

Cím: 1037 Budapest, Zay utca 3.

E-mail: webshop@ferfiakklubja.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén köteles helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

12, Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

13, Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen Általános Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az Általános Felhasználási Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ferfiakklubja.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

14, Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház, honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

15, Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Adatvédelmi Szabályzat

 1. Bevezetés

Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Zay utca 3., Cg.01-09-993640 a továbbiakban Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft./Szolgáltató/Adatkezelő) mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A www.ferfiakklubja.hu címen elérhető Férfiak Klubja weboldal (a továbbiakban Férfiak Klubja weboldal) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a (http://www.ferfiakklubja.hu/adatvedelem) címen. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az esetleges változásokról az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. megfelelő időben értesíti közönségét. Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amelyre a jelen tájékoztató nem tartalmaz egyértelmű választ, kérjük az info@ferfiakklubja.hu címre írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy az Ön mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése – az ennek elmaradásából eredő károkért az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. semmilyen felelősséget nem vállal –, és hogy Ön mint adatközlő a jelen tájékoztató elfogadásával kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti és megóvja az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft.-t minden harmadik személyek személyes adatainak feltöltéséből származó igénnyel vagy perrel szemben. Az adatközlő szavatol azért, hogy a harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 1. Definíciók
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
  • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 2. Alapelvek az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. adatkezelése során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Oldalunkon a személyes adatok felvétele és kezelése mindenkor az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett a regisztráció során, személyes adatainak megadásával egyidejűleg kifejezetten kijelenti, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót személyes adatainak megadását megelőzően elolvasta, megismerte, megértette és elfogadta, és hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez megadja.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az adatközlő, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. a jelen tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele és az adatközlés megvalósulása esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul az adatainak harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbításához. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. Férfiak Klubja weboldalhoz kapcsolódó adatkezelése mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Ezúton tájékoztatjuk a fenti adatokról az adatok megadásának módja szerint felosztva:

  • Ferfiakklubja.hu honlap látogatóinak adatai Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 2 év. Az adatkezelő nyilvántartási száma: bejelentés alatt
  • Férfiak Klubja weboldal-regisztráció A Férfiak Klubja weboldal egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A Férfiak Klubja weboldal-szolgáltatás egyes részeit, így a hozzászólásokat is csak regisztrált felhasználóként lehet igénybe venni.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a bemutatkozás megkönnyítése, a szolgáltatás testre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetések küldése, visszaélések megelőzése és felderítése, nyeremények postázása, a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása, a kényelmi funkciók igénybevétele, a szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése, a felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. Az érintett a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez és továbbításához.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe, a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa, a felhasználó által igénybe vett ferfiakklubja.hu szolgáltatások.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 2 év.

Nyilvánosságra hozatal: az adatkezelő azon adatfajtákat hozza nyilvánosságra, amelyeket a felhasználó kifejezetten engedélyezett a regisztráció során.

  • Feliratkozás hírlevélre A felhasználók feliratkozhatnak az általános hírlevélre. Leiratkozni a levelek láblécében található módon vagy az info@ferfiakklubja.hu címre küldött e-mail útján lehet. Az adatkezelés célja: A feliratkozó felhasználók részére a Férfiak klubja weboldalhoz kapcsolódó hírlevelek kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. Az érintett a feliratkozás során kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez és továbbításához.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó nyilatkozatának visszavonásáig.

Cikk küldése e-mailben

Amennyiben valaki egy cikket érdekesnek talál, e-mailben küldheti el magának vagy ismerősének. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben nem saját magának küldi el a cikket, azt csak úgy teheti meg, ha a címzett felhatalmazta arra, hogy ilyen jellegű üzeneteket küldjön, küldessen részére, és a harmadik személy személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás meglétéért kizárólagosan felelős.

Az adatkezelés célja: a cikk elérhetőségét tartalmazó üzenet elküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a feladó neve és e-mail címe, a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés időtartama: a beküldéstől számított 2 év.

A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított öt év elteltével törli.

  • Tartalom- és információ-megosztás a Férfiak Klubja weboldalon

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általa megosztott tartalomért mindenkor a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy az azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználók feladata. Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek. Amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

  • Egyéb adatkezelések

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok módosítására és törlésére a http://ferfiakklubja.hu/adatvedelem menüpontban van lehetőség.

A Férfiak Klubja portál html kódja az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

Külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást nyújtani. (http://www.google.com/analytics/)

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága, adatfeldolgozók

Az Férfiak Klubja Portál számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei adatfeldolgozóinál, a Globe-Sys Informatikai Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 7., Cg. 01-09-679234) adatközpontjában (szerver hosting) található szerverparkjában találhatók meg.

További adatfeldolgozók:

Onlined Multimédia Kft.

1146 Budapest, Thököly út 66

Cg. 01-09-942458

technikai háttér biztosítása, adatbázis kezelés

New Age Ügynökség Kft.

1036 Budapest, Bécsi út 52 III/1

Cg. 01-09-711248

adatrögzítés, adatbázis kezelés

GLS futárszolgálat

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Globe SYS Informatikai Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 7.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozók kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozók további intézkedésekkel biztosítja

  1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozóknak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. Az Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Férfiak Klubja Nonprofit Kft. Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-993640

A bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság
Adószám: 24162186-2-41
Telefon: + 36 (20) 234-9333
E-mail: info@ferfiakklubja.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96091/2016, NAIH-96092/2016

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 200 Ft/oldal. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

   • kezelése jogellenes;
   • az érintett kéri;
   • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
   • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

   • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos vizsgálat bejelentéssel ingyenesen kezdeményezhető továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06-1-391-1400 Telefax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Személyes Adatkezelési Tájékoztatóban ((http://www.ferfiakklubja.hu/adatvedelem) foglalt feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom, megjelölt személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.

Jelen Felhasználási Feltételek 2016.10.01. napjától érvényes.

A Felhasználási Feltételek elérhető és letölthető itt: Felhasználás és adatvédelem